Reality slipped into a symbol #3

Av Hilde Honerud (2022)

Om kunstverket

Hilde Honerud (1977) er en norsk billedkunstner, utdannet fra Napier University, Edinburgh - Photography, Film and Imaging BA, 2001-2004, Oslo National Academy of the Arts, dept. Academy of Fine Art BA, 2005-2008, Oslo National Academy of the Arts, dept. Academy of Fine Art MA, 2008-2010, og Associate professor of Photography, University of South-Eastern Norway i 2018.

I sine arbeider knytter Honerud det tunge, det politiske og det vanlige sammen til én fortelling. Hun er opptatt av forholdet mellom form og innhold, rommet mellom det som er synlig og det som fortelles. Typisk for hennes arbeid er at hun fremholder viktigheten av å bruke nok tid til å komme tett på opplevelsen og virkeligheten. Ofte kan bildene hennes ses som om de er tatt etter at de andre kameraene er slått av.

Honerud hadde sin første soloutstilling på Bærum kunsthall i 2020 og ble deretter en del av stallen til MELK (anerkjent fotogalleri). Hun har siden blitt kjent for sine sterke fotografier fra Moira camp flyktingeleir.

Herværende fotoprosjekt ble innkjøpt til kommunens kunstsamling i nye kommunegården i Sandvika i 2023.

Kilde: http://www.hildehonerud.com/about https://www.baerum.kommune.no/kommunegarden-i-sandvika/kunsten-i-kommunegarden/

Relaterte artikler