Anna Krefting skole

Anne Krefting skole ble startet opp i 2018. Den består av elever og ansatte fra Lesterud skole og Bærums Verk skole. Dette var to skoler med relativt få elever. Når beslutningen om at skolene skulle slås sammen ble det satt i sving mange gode krefter! Elever, foresatte og ansatte gjorde en fin innsats for at sammenslåingen skulle gi best mulig resultat. Nå er det nok ikke så mange som tenker på at vi har vært to skoler lenger. Elevene trives og de ansatte opplever et større miljø med flere å spille på. Vi er heldige som kan være på denne skolen som er så bra!

Bakgrunnen for navnevalget er den at man ønsket et nytt navn som alle ved begge skoler kunne samle seg bak. En navnekonkurranse ble gjennomført og forslaget Anna Krefting ble vinneren. Anna var en driftig kvinne som levde fra 1683-1766. Hun eide jernverket på Bærums Verk og drev dette i mange år. Hun var kjent som en dyktig bedriftsleder og skal ha hatt en utpreget sosial samvittighet. Hun startet blant annet en skole for barna til de ansatte på jernverket.

Skolen ligger flott til i området Bærums Verk/Lommedalen. Når vi ikke har undervisning i klasserommene bruker vi den flotte skolegården med egen båtplass, eller skog mark i nærheten av skolen. På sommerhalvåret har vi en variert skolegård som oppfordrer til fysisk aktivitet. Baner å spille ball på, trær å klatre i, lekestativer og en skog vi kan bygge hytter i. På vinteren akes det mye. I tillegg blir den ene ballbanen vannet når det er mulig slik at alle som vil kan gå på skøyter. Vi har ofte elever som gjerne skulle sittet med skøytene på inne i klasserommet, klare til å komme seg raskt ut på skøytebanen.

På 17.mai samles alle på skolen på morgenen og vi har en høytidelig økt med taler for dagen, korpsmusikk og sang. Deretter marsjerer vi gjennom lokalmiljøet og ender opp nede på det gamle jernverket. Der avsluttes toget med sang og så begynner lekene!

Skolens slagord er Trygghet og trivsel i læring og lek. Dette er brodert inn på skolens flotte fane. Forsiden av fanen viser to hender som griper tak i hverandre. Dette motivet synes vi symboliserer samhold og likeverd, samarbeid og vennskap.

Kilder: Store Norske Leksikon og Lokalhistoriewiki

Her finner du