Brekkeski

Brekkeski, også kalt Brekke plass og Nordre Brekke, var en selvstendig gård i Middelalderen (ca. 500 evt. - 1500 evt.). Etter Svartedauden (1350) ble den lagt under Brekke. Navnet kommer sannsynligvis av at det gikk en skigard langs veien til gården. I 1852 ble plassen skilt ut fra Brekke og kalt Brekkeski. Gården var på ca. 70 dekar (mål) dyrket mark, og et par skogteiger ovenfor Kjaglia ved Ålevann. Det de hadde for å livberge seg, var et par voksne kuer. Etter hvert fikk de flere kyr, flere enn de hadde fôr til, og da måtte barna ut å lauve til tilleggsfôr. Syd for Brekkeski ligger i dag (2020) en parsellhage.

Fra 1981 eide Bærum kommune stedet.

Alle husene på Brekkeski er revet. I dag (2020) er det Hjemmebaserte Tjenester Rykkinn Boliger som holder til i den nye bygningen som står på stedet.

Kilde: https://barumhistorie.no/Bryn%20Hammarbakken%20Rykkin/Brekkeski.html

Her finner du