Budstikkagården

Budstikka, tidligere Asker og Bærums Budstikke, har sin opprinnelse i Aktieselskabet Concordia, etablert i Sandvika i 1898 av boktrykkeren Jørgen Christian Kanitz. Første utgave av Asker og Bærums Budstikke ble utgitt lørdag 10. desember 1898. Avisen kom ut hver onsdag og lørdag. Trykkeriet lå i etasjen over bakeriet til Thomas Andersen i den gamle skysstasjonen, senere Sandvika Gjestgiveri. Etter et års tid flyttet virksomheten over i Wallegården.

I 1925 kjøpte Asker og Bærums Budstikke den gamle Brambanigården, som var en trebygning. Huset ble omtalt som den gamle Budstikkagården. Første byggetrinn av den nye Budstikkegården ble tegnet av arkitekt Magnus Poulsson, og oppført i 1935. Bygningen er tegnet i samme stil som Rådhuset, og er en del av "Den hvite byen ved sjøen" som Sandvika skulle bli. Mesteparten av bygningen ble etter hvert tatt i bruk av avisen, men til å begynne med var det leiligheter i tredje etasje mot Rådhuset, og en del kontorer var leid ut til blant annet en lege og en jurist. Sportsforretningen Bærum Sport ble etablert av Willy Falck og Odd Stefferud i Budstikkagården i 1936. Andre byggetrinn av den nye Budstikkegården sto ferdig i 1961.

Budstikka flyttet til nytt avishus på Billingstadsletta i Asker i 1983, og gården i Sandvika ble solgt til Bærum Sparebank. Under andre verdenskrig, i 1944, var det en sabotasjeaksjon for å fjerne arkivkort som var lagret i Budstikkagården.

Kilde: https://barumhistorie.no/Sandvika%20web/Budstikkagarden.html

Her finner du