Carpe Diem Demenslandsby

Carpe Diem demenslandsby er etablert som bo- og behandlingssenter for personer med demens. Carpe Diem demenslandsby har 158 plasser i tilsammen 17 bofelleskap med 8 beboere hver. Landsbyen er inspirert av De Hogeweyk demenslandsby i Nederland. I Bærum har vi utarbeidet en egen modell tilpasset vår kultur og vår livsstil.

Anlegget har gode uteområder tilpasset brukergruppen. Her har oppgaven vært å etablere et bygningskompleks hvor beboerne skal få en best mulig livskvalitet og der de kan leve livene side mye likt slik de levde det hjemme. Tilrettelagte bygninger og uterom vil vi gi beboerne mulighet for økt aktivitet og mestring: beboerne skal ha muligheten til å vandre fritt i hele anlegget uten stengte dører. Det er lagt opp til to ulike «omsorgsnivåer»; 136 boenheter i bofellesskap og 22 ordinære demensplasser.

Beboerne i bofellesskapet skal leve et alminnelig liv med en hjemlighet de er vant til fra tidligere, i boliger med 8 beboere. De 22 forsterkede plassene skal ivareta beboerne når de ikke lenger har utbytte av bofellesskapet og fellesfunksjoner som café, grendehus, trim og annen aktivitet.

Kilde: https://www.baerum.kommune.no/om-barum-kommune/organisasjon/om-eiendom-i-baerum-kommune/prosjekter-eiendom/carpe-diem-demenslandsby/

Her finner du