Dønski barnehage

Dønski barnehage ligger sentralt til i Dønskiveien 43, nær buss og fine turområder. Barnehagen har 7 baser og 10 aktivitetsrom. I tillegg har vi karatehall/gymsal i bygget som vi disponerer i barnehagens åpningstid. Aktivitetsrommene gjenspeiler Rammeplanens 7 fagområder.

Vi viser også til vår årsplan, dokumentet Velkommen til Dønski barnehage og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen - overordnede føringer.

Her finner du