Eikeli skole

Eikeli skole ligger i Nadderudveien 110 og er en barneskole (1-7). Skolen hadde ca. 567 elever i skoleåret 2017/2018. Skolen ligger der husmannsplassen Eikeli lå.

Undervisningen startet opp i 1961, selv om skolen ikke var helt ferdig før i 1962. De første årene hadde skolen også framhaldsskoleklasser. Hit kom elever fra Grav, Eiksmarka og Snarøya. Framhaldsskole var en skole som bygget på avsluttet syvårig folkeskole, og som var et mindre teoretisk og mer praktisk rettet alternativ til realskolen (middelskolen). I motsetning til realskolen kvalifiserte framhaldsskolen ikke for gymnaset.

I skoleåret 1966/1967 hadde Eikeli skole 33 klasser og 900 elever, og skolen var da Bærums største. Da Hosle skole sto ferdig i 1966, ble Eikeli skole avlastet.

Skolen har en midtblokk med festsal, bibliotek, skolekjøkken, kunst- og håndverksrom og personalrom. Skolen ble sist bygget på i 2011/2012.

Sammen med Grav skole ble Grav og Eikeli strykeorkester stiftet, Orkesteret ble snart funnet dyktig nok til å delta i Aulakonserten. Orkesteret eksisterer ikke i dag.

Skolen har også hatt eget pikekor.

Skolekorpset. Eiksmarka skolekorps ble stiftet i 1952, midt under byggeboomen på Eiksmarka. Eikeli skolekorps ble stiftet på nyåret 1963. Korpsene eksisterte side om side i mange år, men innledet et samarbeid fra midten av 1990-tallet. Samarbeidet ble i løpet av de neste 20 årene tettere og tettere, inntil de to korpsene i praksis fungerte som ett skolekorps. Fellesnavnet som ble brukt, var Eikeli og Eiksmarka skolekorps. I årenes løp var det mange tanker om offisiell sammenslåing, og i 2013 ble det satt ned en komité med mandat til å utrede dette. Komitéen anbefalte sammenslåing, og på felles årsmøte den 7. april 2014 ble korpsene formelt slått sammen til ett korps: Eikeli og Eiksmarka skolekorps.

Litt skolehistorie I 1741 var det én omgangsskole i Vestre og én i Østre Bærum. Eikeli-barna hørte til Østre Bærum. Barna skulle egentlig gå på skole minst tre måneder i året fra de var syv til de var tolv år, men med lang skolevei og mye å gjøre hjemme og på gårdene, hendte det nok ofte at de ikke kom seg på skolen i det hele tatt.

I 1813, året før vi fikk egen grunnlov, kom det en ny skolelov for Bærum som skulle gjøre skolen bedre. Blant annet ble Bærum delt inn i mindre distrikter slik at barna ikke fikk så lang vei å gå. Eikeli-barna tilhørte 7. distrikt og det som ble kalt 3. rode. Skolen gikk på omgang på gårdene Vold, Jar, Lysaker og Grav, og den var en uke på hvert sted. Når de holdt til på Lysaker, var det ganske lang vei for Eikelibarna å gå. Litt lengre nord i bygda skiftet gårdene Nordby, Dæli, Østern, Grini, Aas og Fossum på å holde skole med den samme læreren.

Alle barn måtte gå på skole, og kom de ikke, kunne foreldrene eller husbonden bli bøtelagt. Fattigfolk hadde ofte knapt med penger til innkjøp av bøker og klær. Noen måtte kanskje ligge hjemme i sengen mens en storebror eller lillesøster brukte skoleklærne den dagen. Husmennene var fortsatt avhengige av barna i det daglige arbeidet, og var det mye å gjøre i forbindelse med høyonn eller potetopptaking, fikk ikke barna gå på skolen.

Mer om skolehistorie i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 71.

Kilder: Lokalhistoriewiki Eikeli barneskole 25 år. Fra husmannsplass til skolegård (1987) Eikeli skole Skoleporten Eikeli og Eiksmarka skolekorps

Kilde: https://barumhistorie.no/Eikeli%20web/Eikeli%20skole.html

Her finner du