Bryn og Hammerbakken skole

Bryn og Hamarbakken skole var tidligere Bryn skole og Hammarbakken skole. Bryn og Hammarbakken skole Adressen er Bryn skolevei 7. 1. august 2013 ble Bryn skole og Hammerbakken skole slått sammen til én skole, Bryn og Hammerbakken skole.

Little Bryn er et prosjekt som Bryn og Hammarbakken skole startet i 1985. Little Bryn er en førskole i Gambia, bygget og drevet for penger elevene på Bryn skole og Hammerbakken skole samlet inn. Den nye skolen, Bryn og Hammarbakken skole, deltar fortsatt i prosjektet. De samler inn penger og har undervisning med temaer tilknyttet prosjektet. Little Bryn er nå en stiftelse. Skolen hadde 326 elever i skoleåret 2019/2020.

Bryn skole Bryn skole åpnet skoleåret 1958 og var en barneskole (1 - 7). Adressen var Bryn skolevei 7. Bryn skole var den første nye skolen i Bærum etter byggingen av Jar skole i 1926. Skolen fikk en ny fløy i 1961, ble påbygget i 1997, og rehabilitert i 1999. Bryn skoles musikkorps startet i 1959.

Fra skoleåret 2006/2007 hadde skolen felles administrasjon med Hammerbakken skole, og elevene fra Hammerbakken ble overført til Bryn fra og med 4. klasse.

Hammerbakken skole Hammerbakken skole hadde adresse Åsbråtan 25 og var en barneskole med rundt 100 elever. Skolen ble åpnet i 1981. Arkitekt var Alex Christiansen. Skolen hadde fra skoleåret 2006/2007 felles administrasjon med Bryn skole, som elevene blir overført til fra og med 4. klasse.

Hammerbakken Blæseensemble Hammerbakken Blæseensemble er et veterankorps med janitsjarbesetning (blåse- og slagverksinstrumenter) som holder til i Kolsås-området. Det ble etablert på Hammerbakken skole av voksne lokalpatrioter i 1982. Hammerbakken skole hadde tidligere ikke noe skolekorps.

Korpset skulle være til inspirasjon for barna ved Hammerbakken skole, slik at de søkte seg til skolekorpset når de fortsatte på Bryn skole. En stor satsning var en samarbeidskonsert med Göran Fristorp og to lokale kor. Sammen fremførte de Taube-musikk i kulturhuset under åpningssesongen 2003.

Hammerbakken Blæseensemble har 67 medlemmer (2021) og spiller glad og lett tilgjengelig underholdningsmusikk, uten altfor høye ambisjoner.

Kilde: https://barumhistorie.no/Bryn%20Hammarbakken%20Rykkin/Bryn%20og%20Hamarbakken%20skole%20skole%20Tidligere%20Bryn%20skole%20og%20Hammarbakken%20skole.html

Her finner du