Haug skole og ressurssenter

Spennende arbeidsplass med stort fagmiljø. Å jobbe med elever med utviklingshemming krever en annen tilnærming. Flere fagområder er involvert, du må bruker andre virkemidler enn i en ordinær skole. Her er alt arbeid skreddersøm tilpasset den enkelte eleven. Det er nettopp det som gjør det så spennende! Du må stadig tenke nytt, stadig tilpasse deg nye elever og behov. Du må være god på relasjonsbygging og samarbeid.

Et større og bredere fagmiljø For å få dette til, har vi et vesentlig større og bredere fagmiljø enn en ordinær skole. Her jobber spesialpedagoger, miljøterapeuter og fagarbeidere i tett samarbeid både klassevis og i fagteam. Vi er organisert i fagteam for multifunksjonshemming, autismespekterforstyrrelser og generelle lærevansker. Vi har veiledningsgrupper innen logopedi, audiopedagogikk, alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og utfordrende atferd. Vi jobber med digitale læringsmidler for å fremme elevers læring. Et stort og bredt fagmiljø har ekstra verdi når alle deler av sin kunnskap og kompetanse, noe vi arbeider aktivt for på Haug. Vi har alle et felles ansvar for at elevene lærer og opplever livsmestring. Elevene skal være trygge, de skal lære og de skal få utfolde seg.

«Haug-modellen» Noen av elevene våre får skoletilbudet sitt organisert ved ordinære skoler i Bærum. Det spesialpedagogiske tilbudet blir gitt av lærere ansatt på Haug, men som har sitt arbeidssted ved en av samarbeidsskolene. Dette er en spennende samarbeidsmodell utviklet på Haug.

Tett på naturen Haug skole og ressurssenter ligger fint og landlig til ca. 25 min. spasertur fra Østerås T-bane. Fra T-banen er det også bussforbindelse til Hosle senter, som er lokalisert like ved skolen.

Skolen har store utearealer med tilpassede aktivitetsapparater og flott natur som innbyr til variert aktivitet i friminutt og undervisningstid. Det er kort vei til marka som gir utvidet mulighet for ekskursjoner ,opplevelser og læring.

Kilde: https://www.baerum.kommune.no/om-barum-kommune/jobbe-i-kommunen/jobbe-som-larer2/skolene-i-barum/haug-skole-og-ressurssenter/

Her finner du