Hauger skole

Hauger skole er en offentlig ungdomsskole (for klassetrinnene 8-10) i Bærum kommune i Viken. Fra skolestart i 2019 er Bærum kommunes innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever i ungdomsskolealder også en del av Hauger skole. Den har også en kantine, med pizza fra Nicolai Hauan.

Skolen ligger på Hauger mellom Kolsås og Gjettum, med Bærum idrettspark og Rud og Rosenvilde videregående skoler som nærmeste naboer, og nær beliggenhet til Kolsåstoppen naturreservat. Skolen ligger like ved Hauger stasjon, som er nest siste stopp på Kolsåsbanen. Skolen har et parkmessig opparbeidet uteområde på omtrent 70 mål med bl.a. basketballbane og strandvolleyballbane.

Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Hauger_skole

Her finner du