Henie Onstad Seniorsenter

Senteret har adresse Sonja Henies vei 12. I 1969 skjenket Sonja Henie og Nils Onstad 5 millioner kroner til opprettelsen av det som i dag heter Henie Onstad Seniorsenter og som åpnet i 1977.

Seniorsentrene tilbyr aktiviteter og tjenester for pensjonister og trygdede over 60 år. Sentrene ønsker å inspirere til aktivitet og engasjement. De vil medvirke til å skape gode sosiale nettverk, slike at den enkelte pensjonist kan bo hjemme lengst mulig. Under Bærum kommune står mer om seniorsentrenes tilbud.

Senteret har hatt egen avis, Morild.

Kilde: https://barumhistorie.no/Hovik%20Hovik%20verk%20blommenholm/Henie%20Onstad%20seniorsenter.html

Her finner du