Høvik Verk skole

Den nye Høvik Verk skole har adresse Fjordveien 76 og er en barneskole (1-7). Skolen har ca. 376 elever i skoleåret 2018/2019. Den gamle Høvik Verk skole hadde adresse Glassverkveien 32.

Den eldste skolen ble opprettet i 1873, før skolene som er nevnt ovenfor. Dette var en skole for barna til ansatte ved Høvik Glassverk. Den ble etablert etter henstilling fra skolestyret til Glassverkets eier, Harald Berg. Tidligere hadde barna gått på nærmeste bygdeskole som var på Lysaker, eller fått undervisning på verket om kveldene hvis de arbeidet om dagen. Nå hadde antall arbeidere på verket økt, og etter loven var eieren forpliktet til å opprette skole på stedet.

Den eldste skolen lå i et hus som het Svartodden, og som lå ved stedet Svartodden, hvor også lærerne bodde. Dette huset var opprinnelig bygget som bolig for norske og skotske verksarbeidere. Her var det skole i 20 år. Det var kveldsundervisning fra 18.30 til 20.30 for barn som arbeidet ved fabrikken. Dette varte frem til 1891; da det kom en lov som forbød barn i skolepliktig alder å arbeide. Deretter kunne barna gå på skole om formiddagen.

Svartodden er i dag (2019) i privat eie.

I 1894 ble ny skole tatt i bruk. Det var i en mursteinsbygning som inneholdt tre klasseværelser, lærerbolig og en mindre lærerinnebolig. Da den åpnet, var dette en firedelt skole med 97 elever.

I 1919 ble skolen overtatt av kommunen, siden det var flere enn verkets familier i området som hadde barn på skolen.

I 1921 ble det bygget på flere klasserom og en vaktmesterleilighet. Turnlokalet ble en tid benyttet som gymnastikksal.

Under andre verdenskrig (1940 - 1945) ble all undervisning flyttet omkring, blant annet til Turnlokalet og Frøken Tharaldsens pensionatskole.

  1. april 1940, da andre verdenskrig startet i Norge, ble skolen stengt en periode fordi den lå farlig nær Fornebu der det var bombing. Skolen startet opp igjen 7. mai. Da var skolekjøkkenet og et klasserom avsatt som førstehjelpstasjon. Senere på året ble hele skolen beslaglagt og brukt til innkvartering av tyske soldater.

Utbyggingen av området på 1950- og 1960-tallet skapte behov for en større skole, og en ny skole stod ferdig i 1965, med gymnastikk- og festsal. Her flyttet 4. - 7. klasse inn, mens 1. - 3. klasse fortsatte i den gamle bygningen. Samtidig ble barna fra Fagerstrand vel overført til Høvik Verk skole.

Helt frem til 1963 var flertallet av elevene barn av ansatte ved Høvik Verk.

Seks nye klasserom kom i 1986, og da ble alle trinn og klasser samlet i den nye skolen. Skolen ble pusset opp 2003/2004.

Skolen har hatt vennskapsskole i Kalikiliki i Zambia siden 2006. Skolen har samlet inn penger på ulike måter for å støtte vennskapsskolen.

Den gamle Høvik Verk skole har vært barnehage, Glassverket barnehage, fra 2003. Før dette ble den i en periode leid ut til private firmaer.

Kilde: https://barumhistorie.no/Hovik%20Hovik%20verk%20blommenholm/Hovik%20verk%20skole%20Gammel%20og%20ny%20skole.html

Her finner du