Høvik skole

Høvik skole er en barneskole i Bærum kommune. Den ligger i Gamle Drammensvei 119, Høvik. Skolen har ca. 550 elever i 1. til 7. trinn. Rektor er Ellen Larsen (2016- fra Edvard Munch videregående skole).

Skolen ble innviet i mai 1897 med 22 elever og Athalie Tveten som lærer. Den ble snart utbygd med to fløyer. Eget skolebad ble gitt av konsul Georg Iversen i 1911. Ny paviljong ble bygget i 1953 med ni klasserom, lærerrom, kontor og skolekjøkken, påbygg også i 1962.

En oppgradering av Høvik skole til en fullverdig 3-parallell barneskole startet i 2011 og den nye skolen ble åpnet 10. oktober 2013. Byggene fra 1960-tallet ble revet, den eldste bygningen restaurert, og en ny trebygning med idrettshall ble reist. Arkitekt var Planforum arkitekter AS fra Sandvika.

Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/H%C3%B8vik_skole_(B%C3%A6rum)

Her finner du