Kommunegården Sandvika

Kommunegården ble bygget i 1990. Bygningens innvendige utforming bar preg av å være utdatert. Det var høyt arealbruk per ansatt, høye driftskostnader og høyt energibruk. I tillegg oppfylte ikke lokalene krav om inneklima og arbeidsmiljø.

I Kommunegården har vi behov for lokaler som støtter opp om hensikten ved kommunens virksomhet: å tilby gode og helhetlige tjenester til våre innbyggere. Vi skal jobbe mer på tvers av områdene og vi skal være innovative og endringsdyktige. Samtidig skal vi være klimakloke. Det betyr at vi skal bruke færre kvadratmeter per kontorarbeidsplass og redusere energibruken.

Vi trenger kontorarbeidsplasser som støtter opp om dagens og fremtidens arbeidsform, og som bidrar til at det skal være attraktivt å jobbe i Bærum kommune. Samtidig må vi forberede oss på at omstilling er den nye hverdagen. Vi må derfor ha lokaler som ikke følger kommunens organisasjonskart, men som enkelt kan tilpasses fremtidige endringer i organisasjonen.

Kilde: https://www.baerum.kommune.no/om-barum-kommune/organisasjon/om-eiendom-i-baerum-kommune/prosjekter-eiendom/kommunegarden/

Her finner du