Kommunegården Sandvika

Kommunegården ble opprinnelig bygget i 1990. Bygningens innvendige utforming bar etter hvert preg av å være utdatert. Det var høyt arealbruk per ansatt, høye driftskostnader og høyt energibruk. I tillegg oppfylte ikke lokalene krav om inneklima og arbeidsmiljø.

Den nye Kommunegården i Sandvika åpnet i mars 2023 og er en møteplass for Bærums innbyggere, frivilligheten, næringsliv, organisasjoner og kommunens tjenester. Den rommer over 200 kunstverk.

Kommunegården gir rom til 1300 av kommunens medarbeidere og 43 tjenester. På denne måten kan tjenestene samarbeide tettere med hverandre og med innbyggere.

Den nye kommunegården åpnet 23. mars 2023.

Ønsker du en omvisning i kunsten i kommunegården kan du kontakte ellen.fodstad@baerum.kommune.no

Kilde: https://www.baerum.kommune.no/om-barum-kommune/organisasjon/om-eiendom-i-baerum-kommune/prosjekter-eiendom/kommunegarden/ https://www.baerum.kommune.no/kommunegarden-i-sandvika/

Her finner du