Levre skole

Levre skole er en 1-7 skole i Bærum kommune. Skolen har ca. 500 elever fra Dønski, Levre, Rud, Gjettum og Kolsås. Skolen har blitt bygget om siden juleferie 2017 og vil være ferdig etter sommerferie 2020.

Elevene går videre til Hauger ungdomsskole, noen går også til Gjettum ungdomsskole.

Her finner du