Lysaker skole

Lysaker skole ble etablert i 1866. Skolebygningen var av tre og hadde ett klasserom og lærerbolig. Denne skolen er nå revet. Skolen var den andre faste skolen som ble bygget i Bærum, to år etter Evje. Skolen lå ganske nær Stabekk, men fikk likevel navnet Lysaker skole, antakelig fordi de fleste elevene kom fra Lysaker de første årene.

En ny og større skole i mur ble tatt i bruk i 1893. Barnetallet i området fortsatte å vokse, og skolen fikk fire nye klasserom allerede i 1899. I 1922 var skolen igjen blitt for liten, og nok et tilbygg kom opp. I 1955/56 var det en stor utbygging som ga plass til kontor, lege, tannlege, bibliotek og rom for vaktmester. Senere kom nye tilbygg både i 1959 og 1969. Skolen var barne- og ungdomsskole frem til sommeren 1999.

Våren 2010 ble skolen rehabilitert, og den skulle etter planen stå klar i januar 2011. I mellomtiden ble elevene busset til Hundsund ungdomsskole ved Storøya grendesenter på Fornebu. Om ettermiddagen 12. mai 2010 begynte det å brenne på Lysaker skole, og takkonstruksjoner og gymsal fikk omfattende skader. Den eldste delen av skolen fikk mindre skader. Det ble ikke meldt om personskader, og bygningsarbeiderne som arbeidet ved skolen klarte å ta seg ut.

Nå (2018) er Lysaker skole er en barneskole (1-7) med 297 elever og 40 ansatte i 2018.

Lysaker skole var en foregangsskole med landets første trafikkpatrulje i 1952.

Skolekorps Det første korpset ved Lysaker skole var Lysaker Skoles Fløyteorps som ble startet i 1910 av disponent Carl Herman Haug. Dette var det første skolekorps i bærum. Allerede i 1914 måtte korpset legges ned.

Lysaker skole hadde guttekorps fra 1925. Det kom i gang etter en stor innsamlingsaksjon der det ble skaffet 3000 kroner til kjøp av instrumenter og noteskoler (materiell for læring av noter).

Under andre verdenskrig (1940 - 1945) tok tyrkerne en del av instrumentene, og det var vanskelig å komme i gang i 1945.

I 1946 ble Musikkvernet stiftet. Dette var en mødreforening som året rundt gjorde alt de kunne finne på for å skaffe penger. Mødreforeningen sørget for innkjøp av uniformer og de holdt også uniformene i førsteklasses stand.

Jentene kom med fra 1958, og i 1960 ble navnet endret til Lysaker skoles musikkorps.

Korpset var med på alle de 10 landsstevnene som ble arrangert fra 1928 til 1964. Det har tidligere gjort det bra i flere musikkonkurranser, men det har også vært nødvendig med samarbeid med andre skolekorps for å få stor nok besetning. Lysaker skoles musikkorps består i dag (2020) av 33 musikanter, fordelt på 12 i hovedkorpset, 10 juniorer og 11 aspiranter. Dirigent for hovedkorpset er Sivert Fjeldstad Madsen. Dirigent for aspiranter og juniorer er Helga Jenssen Solstad.

Strykeorkester Et strykeorkester ble etablert ved Lysaker skole i 1956. Med støtte fra flere institusjoner i området, og med støtte fra Bærum kommune, ble det kjøpt inn 10 fioliner, 7 celloer, og de fikk dessuten to fioliner som gave. Det meldte seg i alt 28 nybegynnere. Det ble også startet et foreldrelag som skulle støtte orkesteret. Dette sørget blant annet for å holde basarer, noe som ga betydelige inntekter. Orkesteret ble nedlagt, og Jar Skoles Strykeorkester rekrutterte senere elever fra Lysakerområdet.

Skolen under andre verdenskrig Under andre verdenskrig (1940 - 1945) brukte tyskerne Lysaker skole til innkvartering, og de hadde sitt finmekaniske verksted der. Elevene fikk ettermiddagsundervisning på Jar skole, så på Ungdomshuset på Stabekk og på Polhøgda. Dessuten ble det holdt skole i private hjem. Da skolen igjen kunne tas i bruk i 1945, var den nedslitt og ramponert, og arkivene og diverse utstyr var ødelagt eller forsvunnet.

Kilde: https://barumhistorie.no/Lysaker%20web/Lysaker%20skole.html

Her finner du