Løkeberg skole

Løkeberg skole, Bærumsveien 340 på Haslum i Bærum, er en barneskole (1-7). Elevtallet har i 2010-åra ligget rundt 550, det er ca. 75 ansatte. Løkeberg skole sto ferdig til nyttår 1998, et halvt år etter planen. Den er bygd etter tunskoleprinsippet med bygninger i en krans rundt en skjermet skolegård.

Hilde Jansson var rektor fram til 1. januar 2016, da hun ble ansatt i samme stilling ved Emma Hjorth skole. Anne-Helen Bjørnskau overtok etter Jansson.

Kilde: https://lokalhistoriewiki.no/wiki/L%C3%B8keberg_skole

Her finner du