Løkkehaven

Parkanlegget har en flott beliggenhet langs Sandvikselva, midt i et gammelt kulturvernområde med ulike aktiviteter i bygningene rundt. Tre gamle hus, som tidligere sto på Løkketangen, er gjenreist her. Her ligger også den berømte Løkke bro, en støpejernsbro fra 1829, laget ved Bærums verk, som er blitt verdenskjent takket være den franske maleren Claude Monet (1840-1928), som besøkte Sandvika vinteren 1895. Løkke bro og Kolsåstoppen ble Monets favoritt-motiver under Norgesbesøket Løkke bro ble flyttet cirka 100 meter inn i Løkkehaven fra der Elias Smiths vei broen ligger i dag til der den ligger nå grunnet økt trafikkbilde i 1970-årene. Gjennom parken går en turvei med forbindelse sørover til Løkketangen elvepark og vestover over Sandvikselva og videre mot Kjørbotangen park. Sjakkspillskulpturen er laget av Bærumskunstneren Sverre Hoel.

Her finner du