Lønnås sykehjem og rehabilitering (BBS)

Lønnås Sykehjem og rehabilitering er en institusjon med til sammen 66 korttidsplasser, fordelt på 22 rehabiliteringsplasser og 44 korttidsplasser. Felles for alle pasientene som kommer til oss er at de får tilbud om et midlertidig opphold på institusjonen.

Korttidsopphold på Lønnås sykehjem og rehabilitering er et tidsbegrenset tilbud for hjemmeboende eller pasienter som blir utskrevet fra sykehus og som trenger videreføring av medisinsk behandling eller et rehabiliteringstilbud.

Lønnås sykehjem og rehabilitering består av flere avdelinger: 1 etg .Rehabiliteringsavdelingen med 22 rehabiliteringsplasser 2 etg. Korttidsavdeling med 22 korttidsplasser 3 etg Korttidsavdeling med 22 korttidsplasser Dagaktivitetssenteret for rehabilitering ligger også i 1 etasje og har plass til 10 brukere.

Frivillige på Lønnås er en aktiv venneforening som består av: Lønnås venner, m.m. Ønsker du å være en del av frivillige hos oss, kontakt: Kristina Kopperud-Røseplass telefon 67 50 66 99

Kilde: https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/sykehjem-og-omsorgsboliger/sykehjem-bo-og-behandlingssenter/lonnas-bo--og-rehabiliteringssenter/

Her finner du