Lønnås barnehage

Barnehagen ligger sentralt mellom Østerås senter og Hosle senter og har gode buss og T- bane forbindelser. Bussen stopper i Nordveien, to minutter unna barnehagen. Det går buss både fra Oslo og Bekkestua/Sandvika.

Barnehagens visjon: «Livsmestring starter i barnehagen»

Barnehagens mål: «Hver dag på Lønnås skal gi glade minner»

Barnehagens verdier Trygghet Nysgjerrighet Likeverd Humor og glede

Om Lønnås barnehage I Lønnås barnehage har vi åtte avdelinger. Vi har fire småbarnsavdelinger som ligger i 1.etasje, og fire storbarnsavdelinger, som holder til i 2. etasje.

Storbarnsavdelingene Livet på storbarnsavdelingene er preget av lek, barn i samspill, tilstedeværende voksne i samspill med barn og tilrettelagte aktiviteter både ute og inne. I barnehagen jobber vi prosjektrettet, med fokus på barns undring, nysgjerrighet og barns medvirkning. Prosjektene dekker satsningsområdene våre og fagområdene fra Rammeplanen.

Gjennom alle rutiner, lek og aktiviteter blir samtalen med barn viktig. Vi voksne jobber med samtaler både i sammenheng med språkutvikling, men også for å møte barna der de er, og det de er opptatt av. Vi jobber for at hvert enkelt barn skal føle seg som en del av et fellesskap sammen med andre barn, og har fokus på hvordan vi voksne støtter og veileder hvert enkelt barn med å være seg selv, i et fellesskap med andre.

Småbarnsavdelingene Å skape trygghet for de yngste barna er vår viktigste oppgave. De yngste barna går fra et fellesskap; familien, til et større fellesskap sammen med mange flere i barnehagen.

For å skape trygghet hos barna er tilstedeværende voksne og tid fremtredende. Pedagogikken ligger først og fremst i å bli kjent med hvert enkelt barn, å være i samspill med barna, følge og forstå barnas initiativ, fremfor mye planlagt opplegg. Vi voksne må være tilgjengelig på gulvet og tett på, for å forstå det barna vil formidle. Vi setter ord på det vi har rundt oss, og tolker og responderer barnas kroppslige og verbale uttrykk.

Vi i Lønnås barnehage legger til rette for de yngste barnas behov for ulik lek. Vi fungerer som lekestartere, opprettholder etablert lek, støtter, veileder og observerer hva som skjer i leken mellom barna.

Kilde: https://www.baerum.kommune.no/tjenester/barnehage/alle-barnehager/lonnas-barnehage/

Her finner du