Ramstad skole

Ramstad skole har i dag adresse Høvikveien 30 og er en ungdomsskole (8-10).

Skolen startet høsten 1962, før den hadde eget bygg. 278 elever i 12 klasser hadde ettermiddagsundervisning på Gjettum Framhaldsskole. Elevene kalte dette nattklubben. Samme høst flyttet elevene videre over til Blommenholm folkeskole.

Det var stor uenighet om navnet på skolen. Skolestyret anbefalte navnet Ramstad skole, men formannskapet vedtok navnet Ballerud skole. Navnesaken kom opp igjen, og nå ble det enighet om navnet Ramstad skole.

I 1963 flyttet skolen inn i sitt nye bygg på et jorde utskilt fra Nedre Ramstad. Skolen var da en ren realskole. Fra 1964 fikk den også to gymnasklasser.

Skolen ble utvidet i 1965, og på det meste hadde den 724 elever.

Ramstad skole ble en ren ungdomsskole fra 1972.

Skolen ble gjenåpnet etter en totalrenovering i 2007.

Et tekstilarbeid av Sidsel Bergløff ble laget til skolen i anledning jubileet i 1988.

Ramstad skole har en IBC- klasse (International Bilingual Class) på hvert trinn der hovedspråket i opplæringen er engelsk, men der elevene lærer fagbegrep og innhold også på norsk for å opparbeide seg tospråklig kompetanse. En rapport som ble laget av Universitetet i Oslo i 2021 viste at dette har gitt svært godt utbytte for elevene.

I skoleåret 2018/2019 hadde Ramstad ca. 552 elever.

Kilde: https://barumhistorie.no/Hovik%20Hovik%20verk%20blommenholm/Ramstad%20skole.html

Her finner du