Rud videregående skole

Rud videregående skole har adresse Hauger skolevei 15. Forløperen for Rud videregående skole var Bærum tekniske aftenskole, opprettet i 1914. Undervisningen foregikk i Bærum Middelskoles lokaler i Sandvika.

I 1936 ble Bærum yrkesskole opprettet, og de to skolene ble etter hvert slått sammen.

Bærum yrkesskole startet undervisningen i egen bygning i Sandvika i 1937 (Brambanigården), men stor vekst i elevtallet førte til at skolen gjennom årene måtte leie lokaler mange steder i kommunen.

Skolen flyttet inn i ny skolebygning på Rud/Hauger i 1972, tegnet av arkitektfirmaet Arnstein Arneberg A/S.

Skolen fikk navnet Rud videregående skole i 1976. Fra 1977 har skolen også hatt ansvar for undervisningen ved Ila landsfengsel. I 2000 ble skolen utvidet med et nybygg tegnet av Arkitektpartner AS.

Skolen fikk kunstnerisk utsmykning blant annet ved malerne Anders Ragnvald Andersen, Einar Granum og Gøsta Münsterhjelm.

Skolerevyen har vunnet Aftenpostens revypris én gang. Det var i 2004, med revyen Gnist. Rud har i tillegg vunnet Budstikkas revypris seks ganger, alene eller sammen med andre skoler.

Rud VGS tilbyr (2019) utdanningsprogram innen: Bygg- og anleggsteknikk, Håndverk, design og produktutvikling, Elektrofag, Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, Helse- og oppvekstfag, Musikk, dans og drama, Teknikk og industriell produksjon, Studieforberedende yrkesfag, Elektrofag, Helse- og oppvekstfag, Tilrettelagt opplæring, Voksenopplæring.

Kilde: https://barumhistorie.no/Evje%20Lokeberg%20Levre%20og%20Emma%20Hjorth/Rud%20videregaende%20skole.html

Her finner du