Skui skole

Skui skole i Bærum ble åpnet 1. august 1901. Tomten, ca. 10 dekar, ble kjøpt av Otto Pedersen, Søndre Skui, i 1900. Adresse: Ringeriksveien 242 Skui skole erstattet Økri skole og Bjørum skole, som var blitt for små. De gamle skolene ble brukt som lærerboliger. Nybygg ble oppført i 1920, store utvidelser i 1933, 1965 og 1969. Total ombygging med ny åpning 20. august 2005.

Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Skui_skole

Her finner du