Solvik sykehjem BBS

Solvik sykehjem er et elegant nybygg som ligger i grønne omgivelser på Høvik nær Sandvika i Bærum kommune. Det er gode buss og tog forbindelser til Solvik fra blant annet Oslo. Solvik har flotte uterom med vakre hager og en egen sansehage. Institusjonen har 100 plasser til beboere fordelt på 4 langtidsavdelinger samt et dagaktivitetssenter.

På Solvik er vi opptatt av at de eldre skal oppleve en meningsfull hverdag med varierte aktiviteter, få god pleie, godt stell og føle seg trygge gjennom hele døgnet. Vi skal hjelpe til å bygge mestringsfølelse og tilstrebe størst mulig grad av selvhjulpenhet, samt tilrettelegge og gjennomføre gode avslutninger i livets siste fase.

Her finner du