Storøya grendesenter

STORØYA GRENDESENTER Storøya Grendesenter ligger ved enden av den tidligere rullebanen på Fornebu i tilknytning til den nyetablerte Nansenparken.

Prosjektet har et omfattende funksjonsprogram som i hovedsak er koblet sammen rundt en sentral lobby. Grendesenteret består av barneskole (med plass til ca. 600 elever), barnehage (ca. 120 barn), åpen barnehage, bibliotek med et større auditorium, familiesenter, helsestasjon, base for arbeidstrening, flerbrukshall og bordtennishall. I tillegg kommer parkeringskjeller med plass for 75 biler. Utomhusanlegget omfatter blant annet kunstgress- og grusbaner, skatepark og et større utendørs amfi.

Funksjonene i grendesenteret er hovedsaklig samlet i ett bygg, organisert som et langstrakt toetasjes hovedvolum med kjeller under deler av volumet. 2. etasje består i hovedsak av undervisnings- og basearealer for alle årstrinn, mens 1.etasje inneholder garderober, administrasjon, kantine og spesialrom. Flerbrukshallen liggersom et addert volum på østsiden av bygget med spilleflaten på kjellernivå, mens barnehagen bevisst er trukket noe bort fra hovedbygget som et selvstendig bygg, men allikevel tilknyttet selve grendesenteret via et mindre "forbindelsesvolum" som inneholder åpen barnehage og familiesenter.

Miljø og lavenergi har vært viktige premisser i prosjektet. Det er i samspill med konsulenter, leverandører og utførende lagt ned et betydelig arbeid for å sikre optimale løsninger i forhold til energi og miljø. Hovedbygget og flerbrukshallen er prosjektert og utført som lavenergibygg, mens barnehagen er prosjektert og utført med passivhusstandard (for øvrig den første i sitt slag i Norden).

Reguleringsplan for Storøya grendesenter ble også utarbeidet av vårt kontor, som del av start på prosjektet. Planområdets totalareal er ca. 40,2 daa.

Kilde: https://www.kvadratarkitekter.no/storya-grendesenter/

Her finner du