Storøya skole

Skolen ligger på Fornebu som er et nyetablert område med mange innflyttere. Skolen er åpen, inkluderende. Skolen er en baseskole. Storøya skole ligger midt i Nansenparken og har et unikt uteområde som brukes både i undervisning og storefri. Det er et ungt miljø blant de ansatte.

Kilde: https://www.baerum.kommune.no/om-barum-kommune/jobbe-i-kommunen/jobbe-som-larer2/skolene-i-barum/storoya-barneskole/

Her finner du