Tanum og Jong seniorsenter

Planene om eldresenter dukket opp i forbindelse med utbyggingen av boligområdene Ræverudåsen (Granåsen) og Vågebytoppen. Det ble nedsatt en komite for å planlegge senteret. Her var Tanum Vel representert sammen med Jong Vel, husmorlagene i kretsen, Tanum menighet og enkeltpersoner, blant andre dr. Torgersen. Som resultat ble Tanum seniorsenter etablert i 1982/83. Snart ble navnet Tanum og Jong seniorsenter. I dag (2020) er det også et legesenter i samme etasje i bygningen. Bygningen har blitt påbygget.

Seniorsentrene tilbyr aktiviteter og tjenester for pensjonister og trygdede over 60 år. Sentrene ønsker å inspirere til aktivitet og engasjement. De vil medvirke til å skape gode sosiale nettverk, slike at den enkelte pensjonist kan bo hjemme lengst mulig. Det serveres mat fra eget kjøkken, og senteret har et variert tilbud av kurs og grupper.

Kilde: https://barumhistorie.no/Skui%20og%20Tanum/Coop%20Marked%20Tanum.html

Her finner du