Tanum skole

Tanum skole er en offentlig barneskole i Bærum kommune i Akershus, etablert i 1900. Skolen har i underkant av 300 elever per 2009 fordelt på 14 klasser og rundt 50 ansatte. Skolen ligger ikke langt fra Tanum kirke og nærmeste by er Sandvika. Bjørnegård ungdomsskole har videre det kommunale ansvaret for å ta inn elever som går ut fra Tanum.

Tanum skoles historie begynner så tidlig som i 1817 da det ble holdt private læreseminar på en gård i området. Dette gjorde at bygda fikk lærere med bedre utdanning enn slik mye av Norge tidligere hadde som utdanningsmetode; med omgangsskolelærerne. I oktober 1934 begynte "Asker skolelærerseminarium" på en gård, ikke langt fra dagens Tanum vest i Bærum og denne typen virksomhet var meget viktig for utviklingen av skolen generelt. Seminarene utviklet seg utover 1830-tallet til å bli et toårig kurs for utdanning av lærere. Til sammenligning med resten av landet var denne skoletypen tidlig ute i Bærum og i 1839 fikk barna i bygda sitt faste skoleringsområde som ble kalt for "seminarskolen". Her kom lærerstudentene for å drive undervisning i sin opplæringsperiode. Fram til 1894 tilhørte Bærum Asker prestegjeld med sokneprest i Asker, men med kapellan på Tanum. De første skolene i område var tilknyttet Bærums Verk og Fossum Jernverk. Selv om Tanumområde var tidlig ute med en slags skoleordning var det «Fastskoleloven» (også kalt Landsskoleloven) fra 1860 som skulle forandre hele det norske utdanningssystemet. Skoler ble bygget rundt om i distriktet med blant annet Evje skole i 1865 og Snarøya skole i 1869. Det var et opphold i byggeprosjektene etter dette, men i 1899 begynte endelig byggingen av en skole i "Seminarkretsen" som det den gang ble kalt, nemlig Tanum skole.

Den 6. juni 1900 ble skolen offisielt åpnet av sogneprest Grødal og den fikk navnet "Tanum skole i Tanum skolekrets". Bygningen var en trestruktur som skulle holde styr på ca. 100 elever. I 1926 var det 126 elever på skolen og bygningen hadde fått enkelte påbygninger. Etter andre verdenskrig steg elevtallet kraftig og i 1960 var det 300 elever på skolen. Dette hadde Tanum skole ikke kapasitet til og elever måtte oppholde seg på midlertidige klasserom i nærområdet. Som følge av dette begynte kommunen et byggeprosjekt som skulle fornye hele skolen og fra 1964 til 1993 gjennomgikk skolen tre byggeprosjekter som ga skolen gymsal, musikkrom, kjøkken for heimkunnskapsfaget samt naturfagrom og bibliotek med mer. Dermed var skole regnet for å være godt nok utstyrt til å ta inn elever til 14 klasser, det vil si 1. til 7.klasse med to paralleller.

Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Tanum_skole

Her finner du