Villa Walle

Homewood er en eiendom i Anthon Walles vei 37. Her bodde skipskapteinen og polarforskeren Otto Sverdrup fra 1908 til sin død i 1930. Huset hadde sannsynligvis dette navnet allerede før Sverdrup overtok. Huset var preget av gjenstander fra Sverdrups polarekspedisjoner. Man kunne se utstoppede fugler, isbjørnskinn og hvalrosstenner. Sverdrup levde et tilbaketrukkent liv her. Hans to bøker, Nytt land og Under russisk flagg, ble skrevet på Homewood.

Huset ble oppført i 1889 av skipsreder Chr. Klaveness og er bygget i typisk sveitserstil. Det var typisk på Løkkeåsen og Sandviksåsen fra slutten av 1880-tallet og frem til begynnelsen av 1900-tallet. Stilen har sitt utspring i romantikken og samtidens interesse for det ekte og naturlige. Den kom til Norge gjennom norske arkitekter som hadde studert ved tyske universiteter, og spredte seg raskt til de delene av landet som fikk jernbane med stasjonsbygninger i den nye stilen.

Da Sverdrup døde, ble eiendommen kjøpt av Bjarne Walle, sønn av Anthon Walle, som veien er oppkalt etter. Walles enke testamenterte eiendommen til Bærum kommune med en klausul om at huset skulle brukes til hjem for nerveslitne og ha navnet Villa Walle. Huset ble benyttet av ulike offentlige kontorer og private virksomheter. Eiendommen ble kåret til Bærums kulturminne under Kulturminnestafetten i 1997.

Villa Walle er i dag et kultur- og aktivitetshus i Sandvika. Stedet er for alle som trenger et fellesskap når livet har vist seg fra vrangsiden eller helsa slått krøll for en kortere eller lengre periode. Helseplager gjør ikke behovene for fellesskap og deltakelse mindre, men terskelen ofte høyere. På Villa Walle ønsker vi å skape gode hverdager sammen. Ta kontakt for en uforpliktende omvisning og prat! Villa Walle er åpent alle ukedager kl. 11 - 15:30. Vi har ofte tilbud utover dette. Her tilbys et mangfold av aktiviteter. Deltagelse på huset kan gi trygghet og inspirasjon til å komme tilbake i jobb eller finne nye veier i livet. Nettverk etableres og vennskap utvikles. Medlemmer og en liten stab driver stedet sammen. I tillegg til faste aktiviteter har vi en del enkeltstående kurs og aktiviteter. Enkelte aktiviteter har en liten egenandel.

Kilder: https://barumhistorie.no/Sandvika%20web/Homewood%20Villa%20Walle.html og https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/apne-moteplasser/apne-moteplasser/ville-walle/

Her finner du