Vøyenenga skole

Vøyenenga skoles visjon er læring og dannelse. Skolens personale har relasjon- og klasseledelse, vurdering for læring og digital kompetanse som sine utviklingsområder. Skolen har en spesiell satsing på to områder: Miljø og digital kompetanse.

Miljø: Vøyenenga skole er sertifisert som Miljøfyrtårn. Vi driver kildesortering, og skolen varmes opp med jordvarme. En hel uke hvert år settes av til temaet Bærekraftig utvikling; Vøyenenguka. Her får elevene opplæring og erfaringer som skal gi dem nødvendig kunnskap for å ta vare på miljøet for generasjonene som kommer etter oss.

Digital kompetanse: Skolen har brukt iPader til pedagogisk arbeid i flere år, og var en av de første 1:1-skolene i Bærum kommune. Både elever og lærere er aktive brukere av digitale verktøy.

Pedagogikk: Gjennom ulike arbeidsmåter og bruk av ulike læringsarenaer gir skolen elevene en stor grad av tilpasset opplæring. Vøyenenga skole er dimensjonert for 450 elever, men elevtallet ligger nå på omtrent 330 elever. Skolen er bygget med både åpne og lukkede læringsrom. Klassearealene er elevbaser som består av auditorier og små og store grupperom. Elevene skal oppleve at de noen ganger samles i fellesskap for gjennomgang av fagstoff, samtaler og fremføringer, mens de andre ganger jobber konsentrert, individuelt eller i grupper, eller de har gruppearbeid og mer eksperimenterende aktiviteter. Personalet arbeider i team som har sine arbeidsrom ute i elevbasene. Lærerrollen i dagens skole er mangfoldig: Læreren er klasseleder, relasjonsbygger og veileder, formidler og inspirator.

Kilde: https://www.voyenengaskole.no/index.php?pageID=32

Her finner du