Østerås skole

Skolen ligger i østre Bærum, og har i dag 440 elever fordelt på 15 klasser.

Østerås skole kjennetegnes ved motiverte elever og engasjerte lærere. Vi har et godt og inkluderende arbeidsmiljø for ansatte og elever. Vi jobber for at alle elevene skal få maksimalt faglig og personlig utbytte av sin tid på Østerås skole.

Her finner du