Kadettangen

På Kadettangen er det både badestrand, park og aktivitetsanlegg. Langs stranda slynger den asfalterte kyststien seg rundt området ut til Kalvøybrua. Kyststien er også områdets driftsvei, og langs denne finnes benker, nedgravde avfallsnedkast og sykkelstativer. Det er sikret god tilgjengelighet til nesten alle anlegg, med unntak av stupetårnet. En badebinge gir gode bademuligheter for de med fysiske utfordringer, eller som kanskje ikke er helt trygge i vannet. Det har vært lagt vekt på å skape aktiviteter som kan nyttes av alle aldre og gjennom hele året.

Her finner du