Leif Tronstads plass

Tronstad-monumentet ved Leif Tronstads plass er reist til minne om forskeren og motstandsmannen Leif Tronstad (1903 - 1945), som vokste opp på Juliehøi i Sandvika. Tronstad var kjemiker og professor ved NTH før andre verdenskrig (1940 - 1945), da han ble en markant skikkelse i motstandskampen. Han drev etterretningsarbeid før han måtte flykte til Storbritannia, hvor han arbeidet for Forsvarets Overkommando, blant annet med planlegging av sabotasjeaksjonen mot tungtvannsanlegget på Vemork.

Monumentet er laget av billedhuggeren Fritz Røed, og ble avduket av kong Olav 8. mai 1973 etter at Sandvika Rotary Klubb hadde tatt initiativet og samlet inn penger til monumentet. Monumentet er hugget i granitt fra Idd ved Halden. Monumentet symboliserer på den ene siden (øverste bilde) elvevann som bruser over blanke berg, mens en kjedereaksjon på motsatt side (nederste bilde) er til minne om vitenskapsmannen (kjemikeren) Tronstad. Juliehøi har også vært spisested.

Kilder: Lokalhistoriewiki (Om Tronstad-monumentet). Lokalhistoriewiki (Om Leif Tronstad)

Her finner du