Bekkestua bru

Bekkestua bro går langs Gamle Ringeriksvei, tvers over Kolsåsbanen ved Bekkestua i Bærum. Et stenkast unna ligger Bekkestua stasjon. Den broen som i dag finnes på stedet, er utført funksjonalistisk i betong, med fortau, bilvei og glassfelt langs sidene.

Historikk Et bronseskilt forteller om broens historie: den gamle gårdsveien fra Stabekk til Presterud gikk over bekken, ved husmannsplassen Bechen, og er nevnt i manntallet fra 1771. Den tysk-danske stavemåten av navnet på en husmannsplass ved bekken, var trolig manntallsførerens valg. At en person med et tysk-klingende navn skulle ha gitt opphav til navnet, er nok en mindre sannsynlig teori enn at mannen tok navn etter plassen.

Fra 1793 gikk Den bergenske kongevei over den daværende broen.

Bekken ble lagt i rør, og broen ble ombygget da Bærumsbanen kom til Bekkestua i 1924. Broen ble ombygget igjen i 1983 og 1997.

Utsmykning På broen står åtte skulpturer som er en del av billedhugger Nina Sundbyes verk Smågardistene. Sundbye ferdigstilte verket i 1997, og det ble avduket i 1998. Skulpturene forestiller åtte små gardister ved fortauskanten med forskjellige instrumenter. Gutter med tuba, trompet, tromme og trombone, og jenter med klarinett, fløyte, cymbaler og drillpinne. Bakgrunnen for motivvalget og verkets navn er at det lokale skolekorpset kalles Smågardistene.

Et bronseskilt beskriver at skulpturene er gitt av Sigurd Frigland (eier av Bærumsveien 210), Klaus Lefdal (eier av Frøytunveien 2) , Erling Rye Andenæs (til minne om eieren av Bærumsveien 205), Hans R. Elger, Bærum kommune, Statens vegvesen, Bekkestua Handelshus og Bekkestua Rotaryklubb.gget igjen i 1983 og 1997.

Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Bekkestua_bro

Her finner du