Artotek Bærum kommune

Et Artotek er en kunstsamling som normalt blir administrert av et bibliotek. Bærum kommunes Artotek representerer et lager av tilgjengelige kunstverk som administreres av tjenestestedet Kultur og samarbeid. Kunstverkene i Artoteket er tilgjengelige for lån til Bærum kommunes tjenestesteder, slik som kontorer, sykehjem, skoler, kantiner m.m. på bestemte vilkår. Artoteket er dynamisk i og med at det stadig leveres inn og lånes ut kunstverk herfra.

Her finner du