Oksenøya sykehjem

Oksenøya sykehjem åpner dørene 1. april 2023.

Norlandia Care drifter Oksenøya sykehjem. Norlandia Care drifter Oksenøya sykehjem på vegne av Bærum kommune. Sykehjemmet er en del av Treklang, som i tillegg til sykehjemmet rommer barnehage, barneskole og en flerbrukshall. Prosjektet er unikt i Norge og skaper en fantastisk arena der unge og gamle kan møtes og utveksle erfaringer.

Sykehjemmet er unikt på flere måter. Det er et innovativt, fremtidsrettet og klimaklokt bygg. Det har blant annet store terrasser og sansehage. Det legges også til rette for at beboerne skal få leve gode liv i flotte omgivelser på Oksenøya.

Kilde: https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/sykehjem-og-omsorgsboliger/sykehjem-bo-og-behandlingssenter/oksenoya-sykehjem/ Kilde: https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/sykehjem-og-omsorgsboliger/sykehjem-bo-og-behandlingssenter/oksenoya-sykehjem/

Her finner du